شاگردسازی

عیسی مسیح ما را دعوت کرد تا شاگردان او باشیم، هدف از این دوره ..........
نوع دوره

آنلاین

زمان آغاز دوره

به محض ثبت نام

مشاورین

دکتر ساسان توسلی
کشیش امیر جوادزاده

ویدئوهای آموزشی

5 ساعت
39 دقیقه

مدت زمان دوره

12 هفته

شهریه

رایگان

توّجه: تنها پس از ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری می توانید مطالب دوره را مشاهده کنید!

Created with