درباره دوره شاگردسازی

برای اینکه از کتاب راهنمای شاگردی بیشترین بهره را ببرید، باید به نکات ذیل به دقت توجه کنید. این کتاب شامل دوازده فصل است. در شش فصل نخست کتاب، اصول اساسی ایمان مسیحی به زبان ساده بیان شده‌اند؛ حقایقی که یک فرد بدون داشتن درکی ساده و اولیه در مورد آنها و تصدیق شان، نمی‌تواند بگوید که مسیحی است. شش فصل بعدی در مورد اصول اساسی شاگردی مسیح و حقایق بنیادین زندگی مسیحی هستند که بدون درک و تصدیق این حقایق و مهمتر از آن، عمل بدانها، زندگی مسیحی شکل نمی‌گیرد.

چرا شاگرد سازی مهم است؟

ما می خواهیم که مردم پیروان کاملا متعهد مسیح شوند. شاگردی به ایمانداران کمک می کند تا در ایمان خود رشد کنند، و ایمان خود را بر پایه ای قوی بنا کنند تا سپس بتوانند دیگران را به سوی مسیح هدایت کنند.

انجیل متّی باب 28 آیات 18 تا 20

آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت كرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و تعلیم دهید كه همهٔ چیزهایی را كه به شما گفته‌ام، انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.»

انجیل یوحنا باب 8 آیات 31 و 32

سپس عیسی به یهودیانی كه به او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق تعالیم من عمل كنید، در واقع شاگردان من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد كرد.»

انجیل یوحنا باب 13 آیات 34 و 35

به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یكدیگر را دوست بدارید، همان‌طور که من شما را دوست داشته‌ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یكدیگر محبّت داشته باشید، همه خواهند فهمید كه شاگردان من هستید.»

نویسنده کتاب شاگردسازی

نویسنده به افرادی گفته می‌شود که به نوشتن می‌پردازند. واژهٔ نگارنده نیز، گاه مترادف با نویسنده به‌کار می‌رود. امروزه این لفظ، عمومیت یافته و علاوه بر داستان‌نویسان به افرادی که در زمینه‌های دیگر نیز می‌نویسند اطلاق می‌شود. مانند نویسندگان نمایش‌نامه که به آن‌ها نمایش‌نامه‌نویس یا نویسندهٔ متن فیلم که به آن‌ها فیلم‌نامه‌نویس می‌گویند.
کشیش

کشیش کشیش کشیش

این دوره شامل چه مطالبی است؟

این دوره شامل 12 ویدئو، یک کتاب درسی شامل 50 صفحه و همچنین 20 آزمون که در 12 هفته به دانشجویان ارائه میشود.

ویدئو

صفحه کتاب

آزمون

مشاوران شما در این دوره

دکتر ساسان توسلی در یک خانواده مسلمان بدنیا آمد و در سال ۱۹۸۵ در نتیجه خدمت گروهی از مبشرین خارجی به مسیح ایمان می آورد. پس از مهاجرتش به آمریکا به عنوان کشیش کلیسای انجیلی دستگزاری شده، وارد خدمت در بین جماعت مسیحیان ایرانی می گردد. دکتر ساسان توسلی در سال ۲۰۰۶ خدمت تعلیم از طریق شبکه های تلوزیونی را آغاز نمود. ایشان توجه بسیار زیادی به بنا و رشد کلیساهای خانگی در ایران دارد و به همین جهت، بخش عمده ای از خدمات و تعالیم وی متوجه، تجهیز خادمین و رهبرانی است که در ایران به هدایت و رهبری کلیساهای خانگی مشغول هستند.
کشیش امیر جوادزاده هستم، عید قیام عیسی مسیح سال ۱۹۹۳ میلادی این افتخار را داشتم که به عیسی مسیح خداوند ایمان آورم، از ابتدای ایمانم به مسیح بخاطر تحصیلاتم در رشته موسیقی وارد خدمات پرستشی، تعلیم در کانون شادی، معلم کتابمقدس نوجوانان و تعلیم موسیقی به جوانان در کلیسا شدم، بعد از چند سالی که در کشور انگلیس الهیات مسیحی خواندم سپس از سال ۲۰۰۰ میلادی برای ۵ سال شبان کلیسا در شهر استانبول و‌ معلم کتابمقدس شدم، و یکسال بعد از ازدواجمان در سال ۲۰۰۶ همراه همسرم کانی برای شبکه محبت برنامه‌های تلویزیونی شفای شکسته دلان را ساختیم. در حال حاضر نیز همراه همسرم مسئول و نماینده رسمی شبکه محبت در اروپا میباشیم.
تیم خادمین
Created with